top of page

Gjuteriet

Gjuteriet består av sektionens arkiVare, hustomteri och V-BiLsansvariga.

Kontaktperson

AKTU-ordförande

Maja Norell

aktu@vsek.se

bottom of page