top of page

ArkiVare

ArkiVarna består av två personer. Deras uppgift är att sköta all uthyrning och vård av sektionens utrustning, till exempelvis fotografisk utrustning, soundboks och projektorer. De ser även till att Arkivet och Bunkern hålls organiserade, inventerade, städade och i ordning.

Kontaktuppgift
Nuvarande funktionärer

Jacob Ahrén

ArkiVare

Fredrik Bärring

ArkiVare

bottom of page