top of page

ArkiVare

ArkiVarna består av två personer. Deras uppgift är att sköta all uthyrning och vård av sektionens utrustning, till exempelvis fotografisk utrustning, soundboks och projektorer. De ser även till att Arkivet och Bunkern hålls organiserade, inventerade, städade och i ordning.

Kontaktuppgift
Nuvarande funktionärer

Ian Kindgren

ArkiVare

Per Granlund

ArkiVare

bottom of page