top of page

CONCRETUM

Namnlös.png

Om oss

Ordenssällskapet Concretum instiftades 1999 av V-teknologerna som en del av V-sektionen i Lund. Syftet med Concretum är att bygga broar mellan näringsliv och akademi, mellan yrkesverksamma V-ingenjörer och teknologer och mellan yngre och äldre. Medlemmarna i Concretum är hedersmedlemmar på V-sektionen. Concretum har (2023) 32 medlemmar och vart annat år väljer sektionens terminsmöte in två nya medlemmar som nomineras av sektionens valberedning.

Nuvarande Donatus (Concretums ordförande) är Fredrik Friblick (V89), Donatus var byggmästaren för Lunds Domkyrka på 1100-talet.

Concretum är engagerade aktivt inom tre områden:

·         Stöd till sektionen

·         Utbildningarna

·         Alumniverksamhet

Ett uppskattat mentorsprogram bedrivs varje år, regelbundna träffar sker med sektionens styrelse och ordförande. Concretum dyker ofta upp i samband med sektionens högtidligheter och fester, men det är inte alltid att det dricks bäsk.

Concretum arbetar sedan lång tid tillbaka aktivt och långsiktigt tillsammans med utbildningsledningen för att bidra till att stärka kvaliteten på utbildningarna och kanalisera näringslivets stöd och engagemang till utbildningarna på V-sektionen.

En aktiv Alumni-verksamhet bedrivs, där alla engagemanget hos alla dem som någon gång varit medlem i V-sektionen fångas upp. Verksamheten kulminerar i episka V-alumni by Concretum-träffar med flera hundra deltagare från när och fjärran vart 5:e år, senast april 2023.

Concretums senaste möte ägde rum på Pepparholmen i Öresund.

Har Du frågor om Concretum eller förslag på vad Concretum kan göra för V-sektionen, välkommen att kontakta Donatus: fredrik.friblick@prolog.se

Mer om mentorskapsprogrammet

bottom of page