top of page

KONTAKT

Det kan vara svårt att veta vem som skall kontaktas för vad. Därmed har vi sammanställt en lista med kontaktpersoner nedan. Är du fortsatt osäker på vem du skall kontakta rekommenderar vi att du fyller i formuläret längst ner på sidan.

Likabehandlingsombud

Om du eller någon du känner blivit utsatt för otrygghet, trakasserier, diskriminering eller liknande skall du kontakta sektionens likabehandlingsombud, de heter Love, Lukas och Moa och har tystnadsplikt. Det kan handla om något du själv upplevt eller om du sett eller hört något från någon annan. Det kan även vara en känsla som du vill prata om. Det går att läsa mer om likabehandling under fliken “likabehandling”.

likabehandling@vsek.se

 

Ordförande

För ärenden som rör hela V-sektionen som organisation i stort samt för frågor som gäller hela styrelsen.

ordf@vsek.se

 

Vice ordförande

För ärenden gällande sektionen i helhet, stadgar, reglemente och terminsmöten samt kontakt från andra universitet. 

viceordf@vsek.se

 

Infochefen

Vid frågor om våra sociala medier eller merch, ouvvar, sångböcker osv. Undrar ni något om protokollföringen på sektionen eller infogruppen går det också bra att kontakta infochefen. Ni skall även kontakta infochefen eller näringslivsordförande vid förfrågan om affishering på våra anslagstavlor.

infochef@vsek.se

 

ArkiVare

För frågor eller förfrågningar gällande uthyrning av exempelvis soundboks och projektorer (se flik bokningar under studerande för materiallista), samt saker som rör arkivet. 

arkivare@vsek.se

 

Webmasters

Om ni har några funderingar eller förslag kring hemsidan som ni befinner er på. 

webmaster@vsek.se

 

Utbildningsministern

Vid frågor eller synpunkter gällande utbildningen på någon av de tre programmen, internationalisering, arbetsmiljö eller likabehandling/välmående på sektionen. Hit kan du även vända dig med frågor om studiekvällar eller andra studierelaterade evenemang. 

utbildning@vsek.se

 

Studerande skyddsombud

Vid frågor eller problem gällande arbetsmiljön i skolans lokaler, olycksfall under skoltid eller situationer som hade kunnat leda till en olycka. Det kan vara allt från att en fläkt låter för högt till att du trillat i en trappa i V- eller E-huset.

studskyddsombud@vsek.se

 

Art Directors 

Vid hjälp med grafisk design såsom affischer, märken eller varför inte en logga. 

artdir@vsek.se

Fotografer 

Vid hjälp angående fotografering på sektionens evenemang. 

fotograf@vsek.se

V-BiLsansvariga

Vid frågor om V-BiLen, vad gäller både bokning och andra allmänna funderingar.

vbil@vsek.se

 

Studierådet L

Vid frågor eller synpunkter kring din utbildning. Det kan vara allt från var du hittar statistik om de olika kurserna till att du upplever problem kring en föreläsare eller kurs. Studierådet L vänder sig i första hand till Lantmäteristudenter.

srlordf@vsek.se

 

Studierådet VoV

Vid frågor eller synpunkter kring din utbildning. Det kan vara allt från var du hittar statistik om de olika kurserna till att du upplever problem kring en föreläsare eller kurs. Studierådet VoV vänder sig i första hand till väg och vattenstudenter.

srvovordf@vsek.se

 

Studierådet Brand

Vid frågor eller synpunkter kring din utbildning. Det kan vara allt från var du hittar statistik om de olika kurserna till att du upplever problem kring en föreläsare eller kurs. Studierådet Brand vänder sig i första hand till studenter på brand.

studieradsordforande@biif.se 

 

Skattmästare

För frågor gällande sektionens ekonomi och budget.

skattm@vsek.se

 

Cafémästaren

För frågor gällande caféets verksamhet, sortiment samt lokaler.

cafe@vsek.se

 

AktU-ordförande 

Hör gärna av dig till AktU-ordförande om du sitter och lurar på en rolig aktivitet du gärna ser AktU anordna, eller om du har någon fråga kring kommande events. Funktionärer kan även kontakta AktU-ordförande gällande frågor kring access.

aktu@vsek.se

 

Sexmästare

För frågor om sexmästeriets verksamhet samt evenemang såsom sittningar eller pubar maila:

sex@vsek.se

 

Merchansvarig

Kontakta merchansvarig om du har frågor relaterat till sektionens merchandise eller eventuella förslag.

merch@vsek.se

 

Øverphøs

För allt gällande nollningen. Det kan vara övergripande eller mer specifika frågor. Det går även bra att kontakta Øverphøset vid frågor eller funderingar om Phøsets arbete. 

overphos@vsek.se

 

Om ni vill komma i kontakt med någon annan i Phøset finns deras mailadresser under rubriken ”Phøset” som ligger under nollningsfliken.

 

Näringslivsordförande

Vid frågor gällande sektionens samarbeten och evenemang med näringslivet eller näringslivsgruppen kontaktas näringslivsordförande. Är det något speciellt företag eller evenemang ni gärna vill att vi genomför, tveka inte på att höra av er! Ni skall även kontakta infochefen eller näringslivsordförande vid förfrågan om affishering på våra anslagstavlor.

naringsliv@vsek.se 

 

VoV-mästare

För frågor som rör VoV-event och deras verksamhet. 

vovevent@vsek.se

 

Lantmästare

För frågor som rör L-tek och deras verksamhet. 

ltek@vsek.se

 

Miljösamordnare 

Om ni har några frågor eller synpunkter gällande miljö och/eller hållbarhet kopplat till V-sektionen.

miljo@vsek.se

 

PR-chefen

Om du är intresserad av att börja studera på V eller har frågor om hemvändarprogrammet, skuggningsverksamhet eller studentambassadörsrollen. 

prchef@vsek.se

 

Sektionsansvariga för Her Tech Future 

Vid alla frågor som rör Her Tech Future. Detta gäller för dig som är intresserad av att delta, som är eller vill söka fadder samt vid allmänna frågor. 

hertechfuture@vsek.se

 

Spexmästare

Vid frågor om V-arités verksamhet och övriga frågor gällande spex på sektionen.

varite@vsek.se

 

Sångcanteurerna

Har du en låt du gärna vill höra under en sittning, något spex du vill framföra eller någon fundering kring körschemat så hör av dig till sångcanteurerna. Det går även bra att höra av sig med en allmän fråga kring hur en sittning går till.

sangc@vsek.se

 

Valberedningsordförande 

För frågor kopplade till antagnings- eller valprocessen på sektionen. Det är även denna mail som används när man söker en post via valberedningen. 

valberedning@vsek.se

 

Jubileumsgeneral 

Om ni har frågor kring Jubileumsbalen som äger rum under våren 2024. 

jubileum@vsek.se

 

Sångarstridsansvarig

Vid frågor kring SåS (sångastriden).

sangarstridsansvarig@vsek.se

 

Källarmästare

För frågor som rör Källarmästeriet och deras verksamhet. 

kallarmasteriet@vsek.se

 

Världsmästare

Vid internationella frågor. Det kan handla om utbytesstudier, internationella studenter på V eller allmänna frågor kopplade till internationaliseringen på sektionen. 

varldsmastare@vsek.se

 

Tandemgeneralerna

För frågor relaterade till den årliga tandemstafetten.

tandem@vsek.se

 

Alumniansvariga

Vid frågor gällande sektionens alumner och evenemang med dessa 

alumni@vsek.se

 

BIIF

Om ni har några frågor som rör BIIF kan ni kontakta deras informationschef eller ordförande på följande mailadresser.

info@biif.se

ordf@biif.se

Kontaktformulär

Fyll i detta formuläret om du undrar något så skickar styrelsen det vidare till rätt kontaktperson! 

Tack!

bottom of page