top of page
Kopia av DSC_4892.jpg

VoV-Event

VoV-event är ett utskott som genom att arrangera evenemang för Väg- och vatten-studenter skapar en naturlig mötesplats för alla årskurser. Därigenom främjas sammanhållningen på programmet och banden mellan alla VoVare stärks. VoV-event arrangerar till exempel Sittningar, pubar, turneringar, med mera. 

VoV-event hjälper även phøset under nollningen med att hålla i några evenemang för att hälsa de nyantagna studenterna välkomna till sektionen.

VoV-mästaren ansvarar för VoV-events verksamhet och till sin hjälp har denne 5 VoVvar.

Kontaktpersoner

VoV-mästare

Alexandra Månsson

vovevent@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Alexandra Månsson

VoV-mästare

Siri von Stedingk

VoV-are

Anton Kjellberg

VoV-are

Tomty Bohm

VoV-are

Maja Starck

VoV-are

Emma Lidholt

VoV-are

bottom of page