top of page
Vov logga.png

VoV-Event

VoV-event är ett utskott som genom att arrangera evenemang för Väg- och vatten-studenter skapar en naturlig mötesplats för alla årskurser. Därigenom främjas sammanhållningen på programmet och banden mellan alla VoVare stärks. VoV-event arrangerar till exempel Sittningar, pubar, turneringar, med mera. 

VoV-event hjälper även phøset under nollningen med att hålla i några evenemang för att hälsa de nyantagna studenterna välkomna till sektionen.

VoV-mästaren ansvarar för VoV-events verksamhet och till sin hjälp har denne 5 VoVvar.

Kontaktpersoner

VoV-mästare

Tova Eriksson

vovevent@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Tova Eriksson

VoV-mästare

Erik Christiansson

VoV-are

Kasper Widström

VoV-are

Emilia Sandström

VoV-are

Martin Lingström

VoV-are

Nils Wendt

VoV-are

bottom of page