top of page
Kopia av DSC_4944.jpg

Valberedningen

Valberedningen består av en Valberedningsordförande och sex stycken Valberedare. Utskottet ansvarar för nomineringsprocessen, intervjuar och föreslår lämpliga kandidater inför sektionens stormöten, höstterminsmötet och vårterminsmötet. Valberedningen hjälper också styrelsen med fyllnadsval vid vakanta funktionärsposter.

Kontaktpersoner

Valberedningsordförande

Joel Lettevall

valberedning@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Joel Lettevall

Valberedningsordförande 23/24

Maja Leman

Valberedare

Adam Gyllfors

Valberedare

Tilde Ryding

Valberedare

Arvid Madell

Valberedare

Vakant

Valberedare

Vakant

Valberedare

bottom of page