top of page
Skärmavbild 2023-07-23 kl. 10.30.59.png

Strategigruppen

Strategigruppens uppgift är att verka som ett drivande organ för sektionens utveckling genom att ta fram innovativa ideér som för organisationen framåt i ett långsiktigt perspektiv. De skall även verka stöttande mot Styrelsen i deras arbete gällande frågor som rör sektionens verksamhet framåt i tiden och vara rådgivande i frågor som rör sektionens löpande verksamhet.. Strategigruppen består av en strategigeneral, fyra taktiker samt vice ordförande. De som ingår i strategigruppen ska gärna vara sektionsmedlemmar som tidigare haft andra poster och har förståelse för hur sektionen fungerar, ofta personer som tidigare suttit i styrelsen. 

Kontaktpersoner

Vice Ordförande

Love Henningsen

viceordf@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Elin Andersson

Strategigeneral

Joel Lettevall

Taktiker

Isac Wahren

Taktiker

Anton Liljefors

Taktiker

Vakant

Taktiker

bottom of page