top of page
Kopia av Kopia av Vsektionen_Logo_RGB_white_png.png

Strategigruppen

Strategigruppens uppgift är att verka som ett drivande organ för sektionens utveckling genom att ta fram innovativa ideér som för organisationen framåt i ett långsiktigt perspektiv. De skall även verka stöttande mot Styrelsen i deras arbete gällande frågor som rör sektionens verksamhet framåt i tiden och vara rådgivande i frågor som rör sektionens löpande verksamhet. Strategigruppen består av en strategigeneral, fyra taktiker samt vice ordförande. De som ingår i strategigruppen ska gärna vara sektionsmedlemmar som tidigare haft andra poster och har förståelse för hur sektionen fungerar, ofta personer som tidigare suttit i styrelsen. 

Kontaktpersoner

Vice Ordförande

Lucas Brown

viceordf@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Love Henningsen

Strategigeneral

Michaela Johansson

Taktiker

Sebastian Eriksson

Taktiker

Olivia Silverberg

Taktiker

Richard Wigart

Taktiker

bottom of page