top of page

Studerande skyddsombud

Studerande skyddsombud arbetar för att vi ska ha en välfungerande studiemiljö som vi trivs i. Det gör vi genom att gå skyddsronder i både E-huset och V-huset och gå på möten med husstyrelsen för att diskutera och lösa problem i huset och i vår studiemiljö. Till oss kan du vända dig om du upptäckt brister i våra lokaler eller i studiemiljön. Det kan vara allt från att en fläkt låter för högt eller att ett eluttag hänger löst till att något i studiemiljön lett till eller hade kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycka. Studerande skyddsombud har TYSTNADSPLIKT och kommer inte berätta vidare det du berättat för dom. Du kan kontakta studerande skyddsombuden genom att maila mailadressen nedan.

Kontakt
Nuvarande funktionärer

Elin Amrén

Studerandeskyddsombud

Moa Nyström

Studerandeskyddsombud

bottom of page