top of page
Kopia av DSC_4846.jpg

L-Tek

L-tek är V-sektionens härligaste eventutskott som har till uppgift att anordna programspecifika event för lantmäteristudenter med syfte att främja gemenskapen och sammanhållningen. Genom att anordna dessa tillställningar ger vi studenterna på L en naturlig mötesplats.

 

Utskottet består av en Lantmästare som tillsammans med 5 Lantisar varje år anordnar event riktade till främst L-studenterna. Under läsvecka noll är det L-teks uppgift att ta hand om de nya lantmäteristudenterna och välkomna dem till V-sektionen och studentlivet i Lund.

 

Vart femte år väljs dessutom en Balmästare in till utskottet. Dennes uppgift är att anordna en jubileumsbal för både studenter och alumner från Lantmäteriprogrammet. Vi har även samarbete med motsvarande Lantmäteriutbildningar i de övriga nordiska länderna där vi varje år träffas på ”nordiskt möte” och utbyter idéer och visioner. 

Kontaktperson

Lantmästare

Alexander Heinegård

ltek@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Alexander Heinegård

Lantmästare

Liv Månsson

Lantis

Frida Svensson

Lantis

Axel Andersson

Lantis

Eskil Gerdtsson

Lantis

Bianca Ebbersten

Lantis

bottom of page