top of page

V-Arité

V-arité är ett underhållningsutskott vars uppgift är att sprida glädje och god stämning inom V-sektionen. Vi gör detta genom spex och eller andra framföranden, styr och leder sittningar samt organiserar V-sektionens deltagande i Sångarstriden.

V-arité är ett nytt utskott från 2016, har dock funnits tidigare, som består av spexmästare, spexare, sångarstridsansvarig och sångcentaurer (som leder tillställningar).

Ett gäng karaktärer med blandade egenskaper och förmågor. Allt från musikaliska genier och tondöva till teaterapor och folk som bara vill ha kul. För det är det V-arité handlar om, har vi kul, har andra kul!

Påsen i ditt thé!

Kontaktpersoner

Spexmästare

Anton Månsson

varite@vsek.se

Sångarstridsansvarig

Elin Amrén

sangarstridsansvarig@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Anton Månsson

Spexmästare

Isak Wahren

Spexare

Albin Rosenquist

Spexare

Joel Lettevall

Spexare

John Björkengren

Spexare

Martin Lingström

Spexare

Ellinor Johansson

Spexare

Thomas Cummings

Sångcanteur

Raoul Turesson Kathy

Sångcanteur

Elin Amrén

Sångarstridsansvarig

John Björkengren

Bandmästare

bottom of page