top of page

Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet

Väg- och vattenbyggnadsteknik är en bred, teknisk utbildning inom samhällsbyggnadsområdet. Inom utbildningen ligger även fokus på miljö- och energifrågor samt ekonomi. Du får lära dig om alla delar inom samhällsbyggnad och får även förståelse för vilka krav som framtiden kan tänkas ställa på våra byggnadstekniska lösningar och miljöer som vi vistas i. Efter utbildningen väntar ett varierat yrkesliv och arbetsuppgifterna kan handla om exempelvis samhällsplanering, konstruktion och produktion. Som civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad fås möjligheten att vara med och driva samhället framåt genom att skapa byggda miljöer som påverkar människor och miljön som vi befinner oss i under en lång tid. Du får även kompetens inom planering, byggande och förvaltande av byggnader, anläggningar, transportsystem och samhällen både i Sverige och internationellt.

bottom of page