top of page

Studieråden

Det finns tre olika studieråd, ett för varje program. Studieråden består av en studierådsordförande och studierådsrepresentanter (ca 10-20 st). Vardera studieråd ansvarar för studiebevakning på sitt program. De ser bland annat till att kursutvärderingar utförs, ser till att förändra utbildningen till det bättre och föra studenternas talan i studierelaterade frågor. Det innebär att det i din klass finns 2-5 representanter som du kan vända dig till om du har frågor kring eller vill få igenom en förändring i en särskild kurs eller gällande utbildningen som helhet. Dessutom sitter en del av dessa representanter med i institutionsstyrelser och programledningar där de är med och diskuterar och fattar beslut tillsammans med de som ansvarar för vår utbildning. Syftet med studieråden är att bevaka studenternas intressen i alla led gällande utbildningen. Har du några frågor angående utbildningen är det bara att höra av sig!

Kontaktpersoner

Studierådsordförande VoV

Linnea Svensson

srvovordf@vsek.se

Studierådsordförande L

Felix Karlsson

srlordf@vsek.se

Studierådsordförande Bi (BR)

Edvin Forsman

studieradsordforande@biif.se

Nuvarande funktionärer

Linnea Svensson

Studierådsordförande VoV

Felix Karlsson

Studierådsordförande L

Edvin Forsman

Studierådsordförande Bi (BR)

bottom of page