top of page
Kopia av Kopia av Vsektionen_Logo_RGB_white_png.png

Skattmästeriet

Skattmästeriet samlar sektionens funktionärer som sysslar med ekonomi och är således ett extra utskott som man automatiskt hamnar i om man söker en funktionärspost som behandlar frågor om pengar. Skattmästaren är sammankallande och leder mötena i utskottet där ekonomiphøs, cafekassör, sexkassör, V-bilsansvariga och miljösamordnare deltar. Frågor kopplade till ekonomin som budget, fakturering, betallösningar och bokföring diskuteras för att dessa frågor i respektive utskott ska bli så enkla att hantera som möjligt.

 

Har du en fråga som rör ett utskotts ekonomi hör först och främst av dig till utskottets ekonomiansvariga eller utskottsordföranden. Kvarstår frågan hjälper Skattmästaren gärna till. 

 

För information om personlig utbetalning eller köp med sektionskort finns blanketter att skriva ut och fylla i under viktiga dokument

Kontaktpersoner

Skattmästare

Viktor Laius

skattm@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Viktor Laius

Skattmästare

Vakant

Miljösamordnare

Franz Braun

Cafékassör

Leila Hadzimujagic

Sexkassör

Eleonora Linde

Ekonomiphøs

Josefine Hoffman

V-BiL-ansvarig

Elias Broborg

V-BiL-ansvarig

bottom of page