top of page
bäver_utan bakgrund.png

Sexmästeriet

Sexmästeriet består av 21 personer där främst ansvar läggs på sexmästaren. Vice-Sexmästare delar ansvar med sexmästaren och tillsammans leder de resten av sexmästeriet. Utskottet delas in i tio mästare: Sexmästare, Vice-sexmästare, Sexkassör, Pubmästare, två Baak-fyllare, Köksmästare, Vice-köksmästare, Hovfmästare samt Musikmästare. Alla mästare har olika ansvarsområden, och till deras hjälp finns det elva jobbare som inte har något fast ansvarsområde. Sexjobbarna är väldigt viktiga för verksamheten och de hjälper till med allt från matlagning med kökslaget, till arbete med barlaget samt dukning och pyntande med Hovfmästaren.

Kontaktpersoner

Sexmästare

Emil Bengtsson

sex@vsek.se

Sexkassör

Leila Hadzimujagic

sexkassor@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Emil Bengtsson

Sexmästare

Arvid Häggström

Vice Sexmästare

Leila Hadzimujagic

Sexkassör

Hugo Skogman

Pubmästare

Hanna Pålsson

Köksmästare

Eddy Svensson

Vice köksmästare

Kajsa Wallman

HofVmästare

Patrik Stahre

Musikmästare

Elis Sundberg

Baakfyllare

Klara Blixte

Baakfyllare

Disa Ringdahl

Sexjobbare

Yrsa Lirås

Sexjobbare

Agnes Råström

Sexjobbare

Rebecca Bergman

Sexjobbare

Minna Fransson

Sexjobbare

Karl Arkad

Sexjobbare

William Erlandsson

Sexjobbare

Anton Hilberth

Sexjobbare

Isak Lamm

Sexjobbare

Elin Rahm

Sexjobbare

Albin Tufvesson

Sexjobbare

bottom of page