top of page
Kopia av DSC_3506.jpg

Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppens främsta uppgift är att skapa möten mellan studenter och näringslivet under studenternas studietid på V-sektionen.

Detta gör vi genom att bjuda in företag att samarbeta med sektionen på olika sätt. Vi hjälper till att anordna studiebesök, lunchföredrag och casekvällar och är på så sätt länken mellan studenterna och näringslivet. Utöver detta sköter vi marknadsföring och annonsering av traineetjänster, sommarjobb, jobb etc. Under företagsevent jobbar vi tillsammans med anordna eventet, både med förberedelserna och sedan under själva eventet.

Näringslivsgruppen innehåller även ett alumninätverk som anordnar träffar med tidigare V-studenter och skapar möjligheter för nuvarande studenter på sektionen att träffa alumner. Tillsammans med V-sektionens ordersällskap Concretum har vi även ett mentorsprogram där studenter från V-sektionen får en mentor ute i näringslivet.

Kontaktpersoner

Näringslivsordförande

Evelina Lundgren

naringsliv@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Evelina Lundgren

Näringslivsordförande

Lucas Brown

Näringslivsansvarig VoV

Albin Johansson

Näringslivsansvarig L

Rebecca Chudi

Näringslivskontakt

Hanna Wantzin

Näringslivskontakt

Isak Wahren

Näringslivskontakt

Elin Hammarfors

Näringslivskontakt

Erik Jepson

Näringslivskontakt

Anna Blackert

Näringslivskontakt

bottom of page