top of page
NG-färg (1)_page-0001.jpg

Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppens främsta uppgift är att skapa möten mellan studenter och näringslivet under studenternas studietid på V-sektionen.

Detta gör vi genom att bjuda in företag att samarbeta med sektionen på olika sätt. Vi hjälper till att anordna studiebesök, lunchföredrag och casekvällar och är på så sätt länken mellan studenterna och näringslivet. Utöver detta sköter vi marknadsföring och annonsering av traineetjänster, sommarjobb, jobb etc. Under företagsevent jobbar vi tillsammans med anordna eventet, både med förberedelserna och sedan under själva eventet.

Näringslivsgruppen innehåller även ett alumninätverk som anordnar träffar med tidigare V-studenter och skapar möjligheter för nuvarande studenter på sektionen att träffa alumner. Tillsammans med V-sektionens ordersällskap Concretum har vi även ett mentorsprogram där studenter från V-sektionen får en mentor ute i näringslivet.

Kontaktpersoner

Näringslivsordförande

Moa Magnusson

naringsliv@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Moa Magnusson

Näringslivsordförande

Isac Norrman

Näringslivsansvarig VoV

Inez Jensen

Näringslivsansvarig L

Philip Brink

Näringslivskontakt

Jacob Nord

Näringslivskontakt

Wilma Brorsson

Näringslivskontakt

Ella Odd-Stenvall

Näringslivskontakt

Emil Medin

Näringslivskontakt

Arvid Runström

Näringslivskontakt

bottom of page