top of page

lör 18 nov.

|

Centrala staden

VI cyklar Med stödhjul

https://fb.me/e/3rBjwXAB1

VI cyklar Med stödhjul
VI cyklar Med stödhjul

Tid och plats

18 nov. 2023 17:30

Centrala staden, Ö:a Vallgatan 47, 223 61 Lund, Sverige

Om evenemanget

[English below]

M:are, I:are och V:are! Det är återigen dags att damma av hjälmen, hitta de snabbaste av glajjor och pumpa cykeln!!! Den 18:e november är det dags för den stora Cykelfesten mellan sektionerna! Hoppas att alla har sina glada barnasinnen kvar i cykelkorgen, för denna kväll cyklar vi med stödhjul! Det vankas nämligen barndomstema! 

Vad är det första du tänker på när du ser tillbaka på tiden du cyklade med stödhjul? Hade du en film du kollade på 482 gånger på rad eller en viss tröja som du använde lite för ofta? Gräv fram något kul och klä ut dig!!

Med start kl 17:30(..), kommer ni parvis ta er genom Lund på cykel för att äta trerättersmiddag på tre olika ställen tillsammans med två andra par per stopp. Därefter cyklar vi mot göteborgsnation för ett duuunder eftersläpp!!

Rätten som tillagas samt den dryck ni bjuder på ska kosta 70 kr per person (totalt kommer varje enskild person alltså betala 210 kr). Varje par är skyldiga att tillgodose eventuella matpreferenser som besökande par kan ha, så se till att ta reda på dom så ni inte förgiftar varandra!! Blir så tråkig stämning då… Schema med tider för alla platser kommer när det börjar närma sig.

Ni anmäler er parvis och blir sedan tilldelade vilken rätt (förrätt, varmrätt, efterrätt) som ni ansvarar för samt vilken adress ni håller rätten på. Anmälningslänken (samma för alla sektioner), som ni fyller i parvis, kommer att släppas 30:e oktober kl 12.15(..) här i eventet där priset kommer vara 75kr per person.

OBS Anmälan är bindande!!!

Under kommande vecka kommer personen som anmälde paret att få ett mail om ni fått plats eller inte, samt information om hur betalningen sker. I priset ingår eftersläppsbiljett och ett märke att pryda din ouvve med! Skulle förhinder uppstå är det ert ansvar att hitta ersättare. För att ingen grupp ska stå taggade utanför en port som ingen öppnar så ber vi er att verkligen respektera detta!!

Slut på telegram, vidare mot fiskedam! Aktivitetsutskotten på I, V och M.

•••

M:ers, I:ers, and V:ers! It's time once again to dust off your helmets, find the fastest pair of shades, and pump up your bicycle tires!!! On November 18th, it's time for the big Bicycle Party between the sections! We hope everyone still has their childlike enthusiasm in their bike baskets because this evening, we're cycling with training wheels! It's a childhood theme night ahead! 

What's the first thing that comes to mind when you think back to the time you rode with training wheels? Did you have a movie you watched 482 times in a row or a particular shirt you wore a bit too often? Dig up something fun and dress up!! 

Starting at 5:30 PM (...), you will ride through Lund in pairs to enjoy a three-course dinner at three different locations, along with two other couples at each stop. Afterward, we'll cycle to the Gothenburg Nation for an amazing after-party!! 

The meal you prepare and the drinks you offer should cost 70 SEK per person (so each individual will pay a total of 210 SEK). Each couple is responsible for accommodating any dietary preferences that visiting couples may have, so make sure to find out about them so you don't poison each other!! That would really kill the vibe...

A schedule with times for all locations will be provided as we get closer to the event.

You must sign up in pairs and will then be assigned the course (appetizer, main course, dessert) you are responsible for, as well as the address where you will serve it. The registration link (the same for all guilds), which you will fill out as a pair, will be released on October 30th at 12:15 PM (...), here in the event, where the price will be 75 SEK per person.

NOTE: Registration is binding!!!

During the upcoming week, the person who registered the pair will receive an email informing you whether you have secured a spot or not, as well as information on how the payment will be made. The price includes an after-party ticket and a badge to adorn your overalls with! If unforeseen circumstances arise, it is your responsibility to find a replacement. To ensure that no group stands eagerly outside a closed door, we kindly ask you to please respect this!!

End of telegram, onwards to the fishing pond! The Activity Committees of M, I, and V.

Dela detta evenemang

bottom of page