top of page
Kopia av Kopia av DSC_5664.jpg

Cafémästeriet

Vårt utskott, Cafémästeriet, består av 20 personer där det är cafémästaren som har huvudansvaret för verksamheten. Vicecafémästaren bistår mästaren i dess arbete med ett största ansvar över nissarna. Vi har även en kassör som håller koll på allt som rör vår ekonomi och två inköpschefer som sköter inköp och leveranser. Vidare har vi tio förmän som ansvarar för öppning och stängning samt fungerar som en arbetsledare för de som jobbar. Sist men inte minst har vi fem cafénissar, deras främsta uppdrag är att fixa events såsom bruncher och varma luncher!

Kontaktpersoner

Cafémästare

Sebastian Eriksson

cafe@vsek.se

Cafékassör

Sara Jerpander

cafekassor@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Sebastian Eriksson

Cafémästare

Cecilia Wäppling

Vice Cafémästare

Sara Jerpander

Cafékassör

Ella Odd-Stenvall

Inköpschef

Albin Rosenquist

Inköpschef

Samantha Karim Hamoudi

Caféförman

Ebba Brantmark

Caféförman

Colin Cyréues

Caféförman

Moa Nyström

Caféförman

Emil Dreyer

Caféförman

Arvid Runström

Caféförman

Emil Medin

Caféförman

Olivia Lindeborg

Caféförman

Wilhelm Lörinc

Caféförman

Jacob Ahrén

Caféförman

Jacob Johnsson

Cafénisse

Elias Olsson

Cafénisse

Alice Carlsson

Cafénisse

Alva Larsson

Cafénisse

Bella Skriver

Cafénisse

bottom of page