top of page

Lantmäteriprogrammet

Lantmäteriprogrammet riktar sig till de som vill kombinera en teknisk utbildning med juridik och ekonomi. Under utbildningen får man djupdyka i fastighetsbranschens olika delar, allt från det rättsliga bildandet av fastigheter till det tekniska i bearbetning av kartdata och diverse delar i byggprocessen. Tack vare programmets bredd ges goda förutsättningar att specialisera sig inom särskilda delar av bygg- eller fastighetsbranschen men möjliggör även mer övergripande arbetsområden som t.ex. projektledare och byggherre. Det är den enda utbildningen i sitt slag i Sverige och främjar hållbart samhällsbyggande från både tekniskt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

bottom of page